OFERTA

 

Dzięki doświadczeniu zdobytemu w ciągu ostatnich kilkunastu lat pracy, oferujemy kompleksową obsługę inwestycji. Od wstępnej oceny nieruchomości czy zamierzenia inwestycyjnego, analizy chłonności terenu, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opłacalności inwestycji przez opracowania projektowe wielobranżowe: koncepcję architektoniczną, projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt wnętrz, dokumentację powykonawczą. Koordynujemy przebieg wszystkich prac projektowych. W ramach nadzorów autorskich kontrolujemy inwestycję na zgodność z opracowaną dokumentacją. Na życzenie klienta możemy prowadzić inwestycję w ramach Zastępstwa Inwestycyjnego. W ramach udzielonego pełnomocnictwa reprezentujemy klienta przed wszystkimi Instytucjami i Urzędami również Kontrahentami i Wykonawcami.

 

Prowadzenie Inwestycji Budowlanych nie jest proste ale może być miłe i bezstresowe. Zapraszamy do współpracy.